Produkty

Seria SRF
ochrona rur przed zamarzaniem

 

System kabli Fine SRF jest przeznaczony do zabezpieczenia przed zamarzaniem. Ciepło wytwarzane jest wskutek przepływu prądu przez materiał półprzewodnikowy o charakterystyce PTC, co oznacza, że kabel produkuje więcej ciepła przy spadku temperatury i mniej ciepła przy wzroście temperatury.

 

System kabli SRF to kable grzewcze samoregulujące, pracujące na zasadzie PTC, wymagające małej konsumpcji energii elektrycznej.

 

System kabli SRF jest dedykowany do kanalizacji i rurociągów w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem w zimie.


Budowa kabli SRF

1.Przewodnik miedziany (przekrój 16AWG tj. 1,3mm2)

2.Rdzeń półprzewodnikowy samoregulujący

3.Ściśle przylegająca izolacja wewnętrzna

4.Izolacja ze zmodyfikowanej poliolefiny

5.Oplot miedziany

6.Płaszcz zewnętrzny ze zmodyfikowanej poliolefiny (-CR) i warstwy fluoropolimeru (-CT)

 


Właściwości kabli SRF

1.Długa żywotność kabla (niemal permanentna)

Kable systemu SRF zostały sprawdzone laboratoryjnie przez poddanie procesom starzenia w zmiennych temperaturach. Wyniki badań potwierdzają długookresową stabilność wydajności cieplnej kabli.

2. Niski pobór energii elektrycznej

Pobór energii dla tych kabli jest niski ze względu na unikalną charakterystykę PTC.

3.Wyjątkowa odporność na wysokie temperatury.

Badania laboratoryjne potwierdzają termoutwardzalność na poziomie np. polietylenu usieciowanego XLPE.

4.Możliwość cięcia do żądanej długości

Budowa generującego ciepło rdzenia umożliwia cięcie na żądaną długość


Dane techniczne

Moc znamionowa

Maksymalna temperatura pracy

Maksymalna temperatura chwilowa

Napięcie zasilania


Charakterystyka poboru energii w zależności od temperatury


Maksymalna długość kabla w zależności od wielkości zabezpieczenia